PSIHOTERAPIJA i GEŠTALT TERAPIJA

Sve zavisi od unutrašnje promene; kada se ona desi, tada, i samo tada se svet menja.

Martin Buber

Geštalt psihoterapija jedan je od psihoterapijskih pristupa sa humanističkom, egzistencijalističkom osnovom. Razvili su je Friz i Lora Perls sredinom prošlog veka, dok su veliki uticaj imali Pol Gudman, Džozef Zinker, Martin Buber i drugi.

Naziv geštalt potiče od nemačke reči koja znači celovita forma, celina, oblik. Geštalt posmatra ljudsko biće kao jednu celinu koja se sastoji iz više delova. Kognitivni, telesni i emocionalni deo nas ravnopravno postoje i čine građu od koje smo sastavljeni. Oni nisu razdvojeni, već su isprepletani i direktno utiču jedni na druge. Naše psihološko stanje odražava se na naše telo koje opet ima snažan uticaj na našu psihu. Emocije utiču na to kako razmišljamo, ali i na fizičke doživljaje. Način na koji vidimo sebe utiče na to kako ćemo obojiti sliku sveta oko nas.

Geštalt psihoterapija ima otvoren i integrativan pristup i uključuje različite i raznovrsne tehnike u zavisnosti od klijenta i problema sa kojim dolazi. Geštalt veruje u potencijal svakog pojedinca da bude dobro, da živi zadovoljavajućim i ispunjavajućim životom, stvara zdrave i autentične međuljudske odnose, rešava svoje probleme i suočava se sa teškoćama. Često, međutim, tokom detinjstva, a i kasnije, nešto se desi i prekine ovaj prirodni proces i osoba se zaglavi sa slikama i uverenjima o sebi i svetu, sa obrascima ponašanja i osećanja koja postaju prepreke na tom putu. Da bi se prepreke uklonile, moramo prvo da ih ugledamo i istražimo, moramo da razumemo kako i zašto su nastale i kako utiču na naše živote u sadašnjem trenutku.

ON-LINE TERAPIJA

On-line terapija ima svoje prednosti i mane koje su relativne. Fizička prisutnost omogućava klijentu i terapeutu da ostvare bliži odnos. Komunikacija se u terapijskom, kao i u svakom drugom odnosu, odvija najviše na neverbalnom planu. Zato se više razmeni kada su osobe fizički prisutne na istom mestu. Za nekoga je to prednost, za nekoga mana. I jedno i drugo je ok. Međutim, nekada je on-line jedina mogućnost za terapiju. Zato što puno putujemo ili živimo u okruženju čiji jezik ne govorimo, zato što je sredina u kojoj živimo kulturološki dosta različita od naše i osećamo da bi nas terapeut iz naše sredine lakše razumeo, itd.
On-line terapija nam takođe štedi vreme što takođe nije zanemarljiva činjenica danas.