PSIHOTERAPIJA i GEŠTALT TERAPIJA

Dok ne osvestite vaše nesvesno, ono će upravljati vašim životom, a vi ćete ga nazivati sudbinom.

C.G.Jung

Geštalt psihoterapija ima otvoren i integrativan pristup i uključuje različite i raznovrsne tehnike u zavisnosti od klijenta i problema sa kojim dolazi. Geštalt veruje u potencijal svakog pojedinca da bude dobro, da živi zadovoljavajućim i ispunjavajućim životom, stvara zdrave i autentične međuljudske odnose, rešava svoje probleme i suočava se sa teškoćama. Često, međutim, tokom detinjstva, a i kasnije, nešto se desi i prekine ovaj prirodni proces i osoba se zaglavi sa slikama i uverenjima o sebi i svetu, sa obrascima ponašanja i osećanja koja postaju prepreke na tom putu. Da bi se prepreke uklonile, moramo prvo da ih ugledamo i istražimo, moramo da razumemo kako i zašto su nastale i kako utiču na naše živote u sadašnjem trenutku.

NOVI TEXT

Dok ne osvestite vaše nesvesno, ono će upravljati vašim životom, a vi ćete ga nazivati sudbinom.

C.G.Jung

Geštalt psihoterapija ima otvoren i integrativan pristup i uključuje različite i raznovrsne tehnike u zavisnosti od klijenta i problema sa kojim dolazi. Geštalt veruje u potencijal svakog pojedinca da bude dobro, da živi zadovoljavajućim i ispunjavajućim životom, stvara zdrave i autentične međuljudske odnose, rešava svoje probleme i suočava se sa teškoćama. Često, međutim, tokom detinjstva, a i kasnije, nešto se desi i prekine ovaj prirodni proces i osoba se zaglavi sa slikama i uverenjima o sebi i svetu, sa obrascima ponašanja i osećanja koja postaju prepreke na tom putu. Da bi se prepreke uklonile, moramo prvo da ih ugledamo i istražimo, moramo da razumemo kako i zašto su nastale i kako utiču na naše živote u sadašnjem trenutku.